The Kids On the Block
登入名稱 :  
密碼 :  
 
 
 
 


曾到訪作演出的學校及機構名單

2016-2017學校及機構表演名單

九龍東

請點選以下五大分區觀看學校/ 機構名單

HongKong Kowloon(E) Kowloon(W) NewTerritories(E) NewTerritories(W) NewTerritories(W) NewTerritories(E) Kowloon(W) Kowloon(E) HongKong HongKong Kowloon(E) Kowloon(W) NewTerritories(E) NewTerritories(W)

  • 中華基督教會基法小學
  • 保良局何壽南小學
  • 彩雲聖若瑟小學
  • 嘉諾撒小學
  • 觀塘官立小學


 
 
 

所有「街坊小子木偶劇場」的木偶及節目製作,均受到美國及其他版權條例保護。未經授權轉載或使用,一律均屬違法。